SERVICE

การจัดหาบคุลากร

> ทีมงานของเรามีความรู้ความสารมารถ และมีความชำนาญงานสูงในการจัดหาบุคลากร

Read more

ระดับตำแหน่งที่ให้บริการ

> ผู้บริหารระดับต้น-ระดับกลาง , หัวหน้างาน , พนักงานฝ่ายผลิต เป็นต้น

Read more

การให้บริการ

> การรับสมัคร/คัดเลือกพนักงาน และ การอบรม/ปฐมนิเทศพนักงานก่อนเริ่มงาน

Read more

WHY CHOOSE US

เรามีผู้บริหาร และทีมงานพร้อมให้บริการและช่วยแก้ปัญหา อย่างมีคุณภาพด้วยประสบการณ์กว่า 5 ปี
เราตระหนักถึงการคัดเลือกบุคลากรเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งงานและตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ
เรายินดีให้บริการจำนวนพนักงานตามที่ผู้รับบริการต้องการไม่ว่าจะมากหรือน้อย เราถือว่าให้บริการงานคุณภาพแก่ลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มคุณภาพ

MANAGEMENT TEAM

Mrs. Naphat Sattanu
CEO

Mr. Chalermchai Meanwongtham
PRESIDENT

ติดต่อเรา

Back To Top